برچسب مصرف گوشت

مصرف گوشت ماهی باعث افزایش قدرت حافظه

مصرف گوشت ماهی باعث افزایش قدرت حافظه

مصرف گوشت ماهی باعث افزایش قدرت حافظه خیلی از متخصصان به همین دلیل، نام «غذای مغز» را به ماهی داده اند. تحقیقات مختلف ثابت کرده اند حتی مصرف یک وعده ماهی در طول هفته...