دسته بندی : صفحه اصلی

HEADER-01

شرکت آریا پروتئین اتحاد

مجموعه آریا پروتئین اتحاد در خرداد ماه سال ۱۳۸۹ تاسیس شده است. این شرکت با یاری و استعانت از پروردگار متعال و با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات صنعت بسته بندی و قطعه...