دسته بندی : مرغ

مرغ

محصول مرغ شرکت آریا پروتئین اتحاد 0

محصول مرغ شرکت آریا پروتئین اتحاد

مرغ کامل بسته بندی، ران مرغ، شنیسل مرغ، بال کبابی،پاچین مرغ ، خمیر مرغ و بوقلمون قطعه بندی شده(ران ، پاچین، سینه، بال و گردن) از محصولات تولیدی این واحد بسته بندی و قطعه...