محصول مرغ شرکت آریا پروتئین اتحاد

مرغ کامل بسته بندی، ران مرغ، شنیسل مرغ، بال کبابی،پاچین مرغ ، خمیر مرغ و بوقلمون قطعه بندی شده(ران ، پاچین، سینه، بال و گردن) از محصولات تولیدی این واحد بسته بندی و قطعه بندی می باشد.

محصولات مرغ شرکت آریا پروتئین اتحاد

Lightbox Slider Powered By Weblizar