افتتاح خط تولید مرغ مادر در شرکت آریا پروتئین اتحاد

با توجه به دعای خیر شما

و توسعه و گسترش سبد کالا جهت رفاه حال شما مشتریان عزیز خط کشتار ، تولید، بسته بندی و قطعه بندی مرغ مادر (جهت مصارف صنعتی)در شرکت آریا پروتئین اتحاد افتتاح شد.