شنبه ۲۶ دی ماه افتتاح فروشگاه مرکزی آریا پروتئین اتحاد

Ariape shop

اگر به فکر تهیه گوشت و مرغ وماهی برای منزلتون هستین
شنبه ۲۶ دی ماه فروشگاه مرکزی آریا پروتئین افتتاح می شود.
در بازار رقابتی استقلال ما مدعی بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت هستیم
فروشگاه مرکزی آریا پروتئین اتحاد
مشهد بین استقلال ۱ و ۳
منتظرتان هستیم.