تماس با شرکت آریا پروتئین اتحاد

آریا پروتئین اتحاد

LOGO

صنایع بسته بندی مواد پروتئینی 

 فروشگاه مرکزی: مشهد میدان استقلال بین استقلال ۱ و ۳

 

کارخانه: مشهد انتهای بلوار ۴۵ متری پنجتن کیلومتر ۳ جاده ابلق (هلالی) خیابان ستایش ۱۳ شرکت آریا پروتئین اتحاد

شماره تماس: ۴۶-۳۲۱۹۵۱۴۴-۰۵۱

                            ۰۹۳۹۳۱۷۰۹۷۷